Cultuur / Natuur

by Borgo Belfiore, May 4, 2015
In mei zingen de vogels in Belfiore hun hoogste lied. Sommige soorten vogels zijn in andere maanden minder makkelijk – of zelfs niet – te zien.
Algemeen zijn rondom het huis de huismus en de Italiaanse mus te vinden. De Europses kanarie, spreeuw, ekster, koolmees en pimpelmees laten zich ook vaak horen en zien. In de hoge cipressen kan je regelmatig de prachtige gekraagde roodstaart zien zingen. In het “truffelbos” achter Belfiore zitten tuinfluiters, putters, zwartkoppen en de meer geoefende luisteraars kunnen er de schuwe mediterrane grasmussoorten zoals de kleine zwartkop en de Provençaalse grasmus. Achter het zwembad worden de telegraafdraden vaak bevolkt door zingende cilgorzen.

Uit het dal in het zuiden klinken diverse nachtegalen, winterkoningen, merels en af en toe een lachsalvo van de grijskopspecht. In het bos weerklinkt de hele dag de zang van de wielewaal en ’s nachts het kekken van de havik en de sperwer. Ook de koekoek kan je duidelijk horen.

Boven Belfiore vliegen de hele dag grote aantallen gierzwaluwen, terwijl de boerenzwaluwen later in de namiddag tevoorschijn komen om een slokje water te drinken bij het zwembad. Ook de witte kwikstaart is daar af en toe te vinden. In de dorpen rondom Montefortini nestelen huiszwaluwen terwijl hoger in de bergen – in het meer rotsachtige gebied – ook de rotszwaluw te zien is.

Het gebied rond Belfiore is gekend om zijn kraaien. Deze zijn grijs en zwart in tegenstelling tot de zwarte kraaien die in Nederland leven. In deze streek komt de bonte kraai voor. Daarnaast is op elke kerktoren de kauw (of torenkraai) te vinden.
In Gubbio komen enorme aantallen zwarte roodstaarten voor, opvallend omdat deze soort in dorpen niet talrijk is. Bij dichte bosjes in vochtigere gebieden klinkt vaak de explosief weerklinkende zang van de Cetti’s zanger, bijvoorbeeld aan de kust bij Portonovo. In de stadsparken met grotere en oudere bomen (zoals in Gubbio en Urbino) kan je luisteren naar de roep van de boomklever. Ook mezensoorten zoals de matkop komen op die plaatsen voor. Deze laatste zijn op een verdwaald moment ook rondom Belfiore te horen.

Een bijzondere vogel die ook nog wel eens in de olijfgaarden rondom Belfiore verschijnt: de hop, met zijn kenmerkende kaneelkleurige kuif en opvallende zwart-witte vleugels. Met roofvogels moet je altijd wat geluk hebben, maar buizerds cirkelden elke dag boven de bossen naast Belfiore en worden daar regelmatig achterna gezeten door bonte kraaien. Een late terugkeer van restaurant Il Rustico levert een jagende kerkuil op. Een enkele keer is ook een dwergarend te spotten.